תקנון האתר

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת משקאות והוא בבעלות חברת יקב כרמי יוסף בע״מ
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל
neta.winery@gmail.com
תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת יקב כרמי יוסף לבין
הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר
אזהרה: מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה כי עם ביצוע הפעולה הוא/היא קרא/ה תקנון זה, וכי
הוא/היא מסכים/מה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא יהיה/תהיה לו/לה או למי מטעמו/ה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או
עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. המשתמש/ת באתר מסכים/מה כי רשומות המחשב של
החברה בדבר הקניות ושאר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה והוכחה לנכונות הפעולות.

התקשרות בעיסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. במידה ואינך בן/ת 18 ומעלה, הנך
מתבקש/ת להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18
ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית
איסורים אלה יחולו גם ביחס לנמענים של המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, ככל והמוצרים כוללים יינות
ומשקאות אלכוהוליים. הנהלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מקבל/ת המשלוח (או מי
שאוספ/ת אותו במקרה של איסוף עצמי), על-מנת לוודא כי הוא/היא בגיר/ה, ולסרב למסור את המשלוח ככל
שמקבל/ת המשלוח אינו כזה. במקרה זה תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין כך. לחילופין, רשאית הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה, לאפשר לך
למסור את המשלוח לנמען אחר, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות
הרוכש/ת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.

חברת יקב כרמי יוסף בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה
הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי חוק

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר, לרבות שנות בציר יהיה המידע השלם והמדויק
ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי
הנובעת מהן או קשורה אליהן

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל
לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה אינה מתחייבת למחירים מוזלים באתר בהשוואה לנקודות
המכירה הפיזיות.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה
מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל
את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב/תחויב הלקוח/ה
לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים,
הטבות והנחות אלה, להחליף מבצעים הטבות והנחות  או לשנות מבצעים הטבות והנחות, בלא צורך לתת כל
הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין
אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

לאחר שמסרת את פרטיך באתר (באמצעות מנגנוני וטפסי יצירת הקשר, בעת רישום לאירועים או רכישת
מוצרים, או במידה ונרשמת למועדון הלקוחות של הנהלת האתר) הנהלת האתר תהא רשאית לשלוח אליך
עדכונים, בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת ובכלל זה עדכוני תוכן, עלוני מידע, מידע
על שירותיה ומוצריה, כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין
היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב ב – 1982.
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או
מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח
אלייך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמין/נה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת
רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמין/נה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת
רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית
באם נפלה טעות בתיאור הפריט או המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר. בכל מקרה לא
תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט / מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק
תוצאתי.
החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוח/ה ו/או המזמין/נה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת
תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת
תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני
הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח/ה סבור/ה כי
המוצרים שרכש/ה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא/היא מוזמן/נת  לפנות לשירות
הלקוחות במייל והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן
neta.winery@gmail.com
משלוחים והחזרות
אנו שולחים כעת רק לאיזור תל אביב.
בעתיד הקרוב נבצע משלוחים בכל הארץ
משלוחים יבוצעו בימים א’- ה’ בלבד.

משלוח עד הבית
עלות השילוח: 35 ש״ח.
המשלוח יגיע אליכם הביתה תוך 3 ימי עסקים  מרגע אישור ההזמנה.
זמני ביצוע ההזמנה הם בימים א׳ – ה׳ עד השעה 14:00.
עבור הזמנה שתתבצע לאחר השעה 14:00,
ההזמנה תיחשב כאילו הוזמנה ביום העסקים הבא.
המשלוח מתבצע ע״י חברת שליחויות חיצונית עד בית הלקוח.

החזרות
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום זאת מיום קבלת
המשלוח או איסוף עצמאי של החבילה ,במידה ורכשתם מוצר באתר ואתם מעוניינים להחזיר או להחליף
אותו, ניתן להחזיר או להחליף כל מוצר אשר נרכש באתר ובלבד שאוחסן בתנאי אחסון נאותים ליין ללא
חשיפה לשמש או לחום מעל 20 מעלות ולא נעשה בו כל שימוש, המוצר לא נפגם כתוצאה משימוש, לא
נעשה במוצר כל תיקון, והמוצר הוחזר בקופסא המקורית ובצירוף התוויות המקוריות
לביצוע החזרה או החלפה, אנא פנו אלינו במייל
neta.winery@gmail.com

מכירת פריטים מאתר זה  מתבצעת דרך חברת יקב כרמי יוסף בע”מ

 
×
×

Cart

Skip to content